Chào mừng đến với QD ĐẠI THỤC

Quy đinh ăn tài nguyên trong thành QD ĐẠI THỤC

 

ĐIỀU 1 : - TÀI NGUYÊN VIP1 LÀ 740 TRỞ LÊN ,VIP 2 LA 640


ĐIỀU 2: - AE CẤP 130 TRỞ LÊN ĂN 2 VIP + 2 THƯỜNG (1K VIP +1 R VIP)


ĐIỀU 3: -AE CẤP 120 ĂN 2 VIP2 + 2 THƯỜNG (1KVIP2 +1 R VIP2)


ĐIỀU 4: -AE CẤP 110 ĂN 4 TÀI NGUYÊN THƯỜNG


ĐIỀU 5 :-TỪ 12H ĐẾN 6H SÁNG AE ĂN TỰ DO,6H SÁNG LÀ PHẢI


ĂN ĐÚNG TRỞ LẠI VI THẾ AI HAY THỨC ĐÊM THI CHÚ Ý ĂN SAO


CHO KẾT THÚC VÀO 6H SÁNG ĐỂ AE NÀO DẬY LÚC ĐÓ CO THỂ ĂN


TÀI NGUYÊN


ĐIỀU 6 : AE TUYỆT ĐÓI KHÔNG KS TÀI NGUYÊN CỦA NHAU DƯỚI


MỌI HÌNH THỨC


ĐIỀU 7 :LUẬT ÁP DỤNG CHO CẢ 4 MÙA


ĐIỀU 8 : AI VI PHẠM LẦN 1 SE BỊ KICK KHỎI THÀNH,LẦN 2 SE BỊ


KICK KHỎI ĐOÀN KHÔNG CẦN


BIẾT LÀ AI,TRƯỚC KHI KICK DOÀN PHÓ VÀ ĐOÀN TRƯỜNG


CÓ TRÁCH NHIỆM GỬI THƯ CHO


NGƯỜI VI PHẠM,KHÔNG CÓ CHUYỆN NHẮC NHỞ


ĐIỀU 9 :ĐOÀN PHÓ VÀ ĐOÀN TRƯỞNG SẼ MỞ THÀNH


CHO CÁC BẠN CÓ THỂ RA VĨNH AN TRƯNG


THU VAO CÁC GIỜ CỐ ĐỊNH NHƯ SAU :


8H30 -> 9H,12H->12H30,18H30->19H,20H30->21H VÌ


VẬY AE CHÚ Y ĐỂ RA VÀO NHÉ


ĐIỀU 10 :AE CÓ Ý KIẾN GÌ CÓ THỂ GÓP Ý VỚI ĐOÀN PHÓ


VÀ ĐOÀN TRƯỞNG ĐỂ QUÂN ĐOÀN


CHÚNG TA ĐI VÀO NỀ NẾP VÀ PHÁT TRIỂN VỮNG MẠNH